Gloss
On the Internet Wikipedia

bæ* The letter B.
eþ* The letter eth (Ð,ð).
hvæ* The letter Hv (ƕ).
njæ* The letter eng (Ŋ,ŋ).
sæ* The letter S.
ʃw* Schwa.
ʒæ* The letter ezh (Ʒ).


Immediate Descendants

Level Title Base Description

Siblings