Elements

Element Class(es) Definition
aleksanj* loc dis tg Alexandria.
atlanj* spec loc dis tg Atlanta.
fœnikanj* spec loc dis tg Phoenix (Arizona); Phoenicia.
qæorkanj* spec loc dis tg Georgia, Georgetown.

Descendants

Siblings